Ilmu Dasar Shorof/Tasrif

Ari ngaran tasrif kabagi dua (2) bagian :

1.      Tasrif ceuk Lughot
2.      Tasrif ceuk Istilah
Ari ngaran tasrif ceuk lughot nyaeta  وَهُوَ التَّغِيْرُ hartina kadar -  kadar barobah. Contona saperti dauhan Alloh وَتَصْرِيْفِ الرِّيَّاحِ  hartina jeung barobahna pirang – pirang angin.
Ari ngaran tasrif ceuk istilah nyaeta :
تَحْوِيْلُ اْلاَصْلِ الوَاحِدِإِلىَ اَمْثْلَةِ اَلْمُخْتَلِفَةِ لِمَعَنِ اْلمَقْصُدَةِ لَاتَحْصُوْلُ اِلاَّ بِهَا
Hartina : Mindahkeun asal kecap sahiji kana pirang-pirang conto anu beda-beda karna aya makna anu di maksud anu moal bisa hasil itu makna teh iwalti ku conto anu beda-beda.
Contona saperti mindahkeun kecap  نَصَرَ Kana يَنْصُرُ
نَصَرَ “ hartina geus nulungan “يَنْصُرُ   “ bakal atawa eukeur nulungan “ 
Ari kalimah asal nu sok dipake tasrifan nyaeta fiil madi ( فِعْلُ اْلمَاضِ ) sedengkeun dina kalimah arab aya hurup asal aya hurup panambah, pikeun nganyahokeunana dina shorof ngayakeun timbangan ngarana  WAZAN  (وَزَانَ ) anu ditimbang ngarana MAUZUN ( مَوْزُوْنَ ), sakumaha lobana anu di timbang cukup ku wazan hiji, WAZAN terdiri FA Fiil, AIN Fiil, LAM Fiil. Contona نَصَرَ mauzun يَنْصُرُ
Ari wazan FIIL MADHI ngabogaan tilu (3) Wazan, nyaeta :
1.   Wazan فَعَلَ      2. Wazan فَعِلَ     3. Wazan فَعُلَ
Ari wazan فَعَلَ ngabogaan tilu (3) wazan Fiil Modhore, nyaeta :
1.   Wazan فَعَلَ- يَفْعُلُ     2. Wazan  فَعَلَ- يَفْعِلُ    3. Wazan  فَعَلَ - يَفْعَلُ
Ari wazan فَعِلَ  ngabogaan dua (2) wazan Fiil Modhore, nyaeta :
1.   Wazan فَعِلَ- يَفْعَلُ 2. Wazan فَعِلَ - يَفْعِلُ
Ari wazan فَعُلَ ngabogaan hiji (1) wazan Fiil Modhore, nyaeta :
1.      Wazan  فَعُلَ- يَفْعُلُ
Ari sadaya bab tashrif eta aya tilu puluh lima (35) bab, aria nu tilu puluh lima (35) babteh kabagi dua (2) bagian :
1.      Pikeun Tsulasi Mujarod  ( ثُلاَ ثِى مُجَرَدْ )  jeung Majiedna
2.      Pikeun Ruba’I Mujarod مُجَرَدْ      رُبَاعِى jeung Majiedna
Ari tasrifanana Tsulasi Mujarod, eta aya genep (6) bab, karena ceuk koidah :
فِعْلٌ ثُلاَثِيٌ اِذَا يُجَرَدُ اَبْوَابُهُ ثِتٌّ كَمَا سَتُصْرَدُ
“ Ari babna Fill tilu teu jeung tambah aya geneup sadayana kade salah”
فَعَلَ - يَفْعُلُ  anu kahjijina   فَعِلَ - يَفْعَلُ  anu kaopatna
فَعَلَ - يَفْعِلُ  anu kaduana  فَعُلَ - يَفْعُلُ  anu kalimana
فَعَلَ - يَفْعَلُ  anu katiluna   فَعِلَ - يَفْعِلُ   anu kalimana

CIRINA TSULASI MUJAROD BAB KA HIJI (1)
Ari cirina Tsulasi mujarod bab ka hiji jabar ain Fiil madhina pees  ain fiil mudhorena .
Contona saperti wazan  فَعَلَ - يَفْعُلُ  mauzunيَنْصُرُ  نَصَرَ- , kareuna ceuk wazana :
فَعَلَ يَفْعُلُ فَعْلاً فَهُوَ فَاعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُوْلٌ اُفْعُلْ لَاتَفْعُلْ مَفْعَلٌ مَفْعَلٌ مِفْعَلٌ
Mauzuna :
نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا فَهُوَ نَاصِرُ وَذَاكَ مَنْصُوْرٌ اُنْصُرْ لَاتَنْصُرْ مَنْصَرٌ مَنْصَرٌ مِنْصَرٌ
Ari binana tsulasi mujarod bab ka hiji eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَادِى )
2.      BINA LAZIM ( اللّاَزِمْ )
Ari ngaran bina muta’adhi nyaeta : fiil aya failan aya map’ulan, fiil pagawean, fail anu migawe, map’ul anu dipigawe, kareuna ceuk koidah :
الَّذِيْ يَتَعَادَ مِنَ اْلفَاعِلِ اِلَى الْمَفْعُوُلِ بِهِ
Contona saperti lapad نَصَرَ زَيْدٌ عَمْرًا  
 نَصَرَGeus nulungan saha زَيْدٌ   kijaed  عَمْرًا  ka ki umar
Ari ngaran bina lazim nyaeta : Fiil aya Failan teu aya map’ulan, karena ceuk koidah :
الَّذِيْ لَمْ يَتَجَوَّزْ الفَاعِلَ
Hartina : Anu teu ngaliwatan kana failna
Contona saperti lapad :  خَرَجَ, خَرَجَ زَيْدٌgeus kaluar sahaزَيْدٌ   kijaed

CIRINA TSULASI MUJAROD BAB KA DUA (2)
Ari cirina tsulasi mujarod bab kadua jabar ain fiil madhina jeer ain fiil mudhorena, contona saperti wazan فَعَلَ يَفْعِلُ  Mauzun ضَرَبَ يَضْرِبُ   karena ceuk wazana :
فَعَلَ يَفْعِلُ فَعْلاً فَهُوَ فَاعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُوْلٌ اِفْعِلْ لَاتَفْعِلْ مَفْعَلٌ مَفْعَلٌ مِفْعَلٌ  
Mauzuna :
ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا فَهُوَ ضَارِبٌ وَذَاكَ مَضْرُوْبٌ اِضْرْبْ لاَتَضْرِبْ مَضْرَبٌ مَضْرَبٌ مِضْرَبٌ
Ari binana tsulasi mujarod bab kadua eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَادِى )
2.      BINA LAZIM ( اللَّازِمْ )
Ari contona bina muta’adhi nyaeta ضَرَبَ , ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا  geus nenggel sahaزَيْدٌ  kijaed  عَمْرًا ka ki umar
Ari contona bina lajim nyaetaجَلَسَ, جَلَسَ زَيْدٌ  geus diuk saha زَيْدٌ  kijaed

CIRINA TSULASI MUJAROD BAB KA TILU (3)
Ari cirina tsulasi mujarod bab katilu  jabar ain fiil madhina jabar ain fiil mudhorena, contona saperti wazan فَعَلَ - يَفْعَلُ  Mauzun فَتَحَ - يَفْتَحُ  karena ceuk wazana :
فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلاً فَهُوَ فَاعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُوْلٌ اِفْعَلْ لَاتَفْعَلْ مَفْعَلٌ مَفْعَلٌ مِفْعَلٌ 
Mauzuna :
فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْحًا فَهُوَ فَاتِحٌ وَذَاكَ مَفْتُوْحٌ اِفْتَحْ لَاتَفْتَحْ مَفْتَحٌ مَفْتَحٌ مِفْتَحٌ
Ari binana tsulasi mujarod bab katilu eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَادِى )
2.      BINA LAZIM ( لاَزِمْ )
Ari contona bina muta’adhi nyaeta   فَتَحَ, فَتَحَ زَيْدٌ اَلْبَابَ geus mukakeun sahaزَيْدٌ  kijaed اَلْبَابَ kana panto
Ari contona bina lajim nyaeta  دَهَبَ, دَهَبَ زَيْدٌ geus indit saha  زَيْدٌ kijaed
CIRINA TSULASI MUJAROD BAB KA OPAT (4)
Ari cirina tsulasi mujarod bab kaopat  jeer ain fiil madhina jabar ain fiil mudhorena, contona saperti wazan فَعِلَ - يَفْعِلُ Mauzun عَلِمَ - يَعْلَمُ, karena ceuk wazana :
فَعِلَ يَفْعَلُ فِعْلاً فَهُوَ فَاعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُوْلٌ اِفْعَلْ لَاتَفْعَلْ مَفْعَلٌ مَفْعَلٌ مِفْعَلٌ 
Mauzuna :
فَتَحَ يَفْتَحُ فَتْاً فَهُوَ فَاتِحٌ وَذَاكَ مَفْتُوْحٌ اِفْتَحْ لَاتَفْتَحْ مَفْتَحٌ مَفْتَحٌ مِفْتَحٌ
Ari binana tsulasi mujarod bab kaopat eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَادِى )
2.      BINA LAZIM ( اللَّازِمْ )
Ari contona bina muta’adhi nyaeta عَلِمَ, عَلِمَ زُيْدٌ اَلْمَسْئَلَةَ  geus nyaho saha  زَيْدٌ  kijaed اَلْمَسْئَلَةَ  kana masalah
Ari contona bina lajim nyaeta وَجِلَ, وَجِلَ زَيْدٌ geus ngageuleuteur saha زَيْدٌ  kijaed

CIRINA TSULASI MUJAROD BAB KA LIMA (5)
Ari cirina tsulasi mujarod bab kalima pees ain fiil madhina pees ain fiil mudhorena, contona saperti wazan فَعُلَ - يَفْعُلُ  Mauzun حَسُنَ - يَحْسُنُ , karena ceuk wazana :
فَعُلَ يَفْعُلُ فُعْلاً فَهُوَ فَاعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُوْلٌ اُفْعُلْ لَاتَفْعُلْ مَفْعَلٌ مَفْعَلٌ مِفْعَلٌ  Mauzuna :
حَسُنَ يَحْسُنُ حُسْنًا فَهُوَ حَاسِنٌ وَذَاكَ مَحْسُوْنٌ اُحْسُنْ لاَ تَحْسُنْ مَحْسَنٌ مَحْسَنٌ مِحْسَنٌ
Ari binana tsulasi mujarod bab kalima khusus pikeun Bina lajim contona saperti lapad :حَسُنَ زَيْدٌ     حَسُنَ, geus alus saha  زَيْدٌ kijaed

CIRINA TSULASI MUJAROD BAB KA GENEP (6(
Ari cirina tsulasi mujarod bab kagenep  jeer ain fiil madhina jeer ain fiil mudhorena, contona saperti wazan  فَعِلَ - يَفْعِلُ   Mauzun حَسِبَ - يَحْسِبُ , karena ceuk wazana :
فَعِلَ يَفْعِلُ فِعْلاً فَهُوَ فَاعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُوْلٌ اِفْعِلْ لَاتَفْعِلْ مَفْعَلٌ مَفْعَلٌ مِفْعَلٌ  Mauzuna :
حَسِبَ يَحْسِبَ حِسْبًا فَهُوَ حَاسِبٌ وَذَاكَ مَحْسُوْبٌ اِحْسِبْ لاَتَحْسِبْ مَحْسَبٌ مَحْسَبٌ مِحْسَبٌ
Ari binana tsulasi mujarod bab ka genep eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَاِدى )
2.      BINA LAZIM ( اللَّازِمْ )
Ari contona bina muta’adhi nyaeta   حَسِبَ, حَسِبَ زَيْدٌ geus ngitung saha زَيْدٌ  kijaed اَلْمَالَ kana harta
Ari contona bina lajim nyaeta وَرِثَ, وَرِثَ زَيْدٌ  geus narima waris saha  زَيْدٌ kijaed

KOIDAH CIRINA TSULASI MUJAROD

فَتْحٌ وَضَمٌّ فَتْحٌ كَسْرٌ فَتْحَةٌ                              #                         كَسْرٌوَفَتْحٌ ضَمٌّ ضَمٌّ كَسْرَةٌ
جَبَرْ فَيْئَيْسْ جَبَرْ جَيْئَيْرْ جَبَرْ جَبَرْ                      #                        جَيْئَيْرْ جَبَرْ فَيْئَيْسْ جَيْئَيْرْ جَيْئَيْرْ
فَالْعَيْنُ اِنْ تُفْتَحْ بِمَاضٍ فَاكْسِرِ                          #                       أَوْضُمَّ أَوْفَافْتَحْ لَهَا فِى الْغَابِرِ
لَمُنْ جَبَرْ عَيِنْ فِعِلْ مَاضِ نَا                            #                      ضَمَّةْ كَسْرَةْ عَيِنْ فِعِلْ مُضَارِعْ نَا             
وَاِنْ تَضُمَّ فَاضْمُمَنْهَا فِيْهِ                                #                    اَوْ تَنْكَسِرْ فَافْتَحْ وَكَسْرًا عِيْهِ
لَمُنْ ضَمَّهْ عَيِنْ فِعِلْ مَاضِ نَا                           #                    مَنَعْ ضَمَّةْ عَيِنْ فِعِلْ مُضَارِعْ نَا
مَنَعْ دَ ئِيْ عَيِنْ فِعِلْ مُضَارِعْ نَا                          #                  جَيْئَيْرْ كَنْ نَا ثُلَاثِى مُجَرَدْ كَنَفْ اَسُوْ فْكَنْ

TSULASI MAJID      ( ثُلَاثِى مَزِيْد )    
Ari tashrifanana tsulasi majid eta aya opat belas (14) bab, aria nu opat belas babteh kabagi tilu bagian nyaeta :
1.         WARNA AWWAL (1) nyaeta asalna tilu aksara tuluy ditambahan saaksara
Babna aya tilu (3)
2.         WARNA TSANI (II) nyaeta asalna tilu aksara tuluy ditambahan dua aksara
Babna aya lima (5)
3.         WARNA TSALIS (III) nyaeta asalna tilu aksara tuluy ditambahan tilu aksara
Babna aya opat (4)
Karena ceuk koidah :
زُيْدٌ ثُلَاثِيْ أَرْبَعُ مَعَ عَشْرٍ          وَهِيَ لِلآَقْسَاٍم ثَلَاثِيْ تَجْرِيْ
“ ari babna fiil tilu sareng tambah aya opat belas kade bisi salah “
TSULASI MAJID WARNA AWWAL
CIRINA TSULASI MAJID WARNA KAHIJI BAB KA HIJI
Ari cirina tsulasi majid warna ka hiji bab ka hiji fiil madhina opat aksarana, asal tilu panambah hiji tur panambahna hamjah dina mimitina. Contona saperti wazan اَفْعَلَ mauzun اَكْرَمَ , asalna wazan فَعَلَ mauzun كَرَمَ tuluy ditambahan hamjah dina mimitina, jadi wazan اَفْعَلَ mauzun اَكْرَمَ
Karena ceuk wazana :
اَفْعَلَ يُفْعِلُ اِفْعَالًا فَهُوَ مُفْعِلٌ وَذَاكَ مُفْعَلٌ اَفْعِلْ لَا تُفْعِلْ مُفْعَلٌ مُفْعَلٌ
Mauzuna :
اَكْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا فَهُوَ مُكْرِمٌ وَذَاكَ مُكْرَمٌ اَكْرِمْ لَاتُكْرِمْ مُكْرَمٌ مُكْرَمٌ
BINANA TSULASI MAJID WARNA KAHIJI BAB KAHIJI
Ari banana tsulasi majid warna kahiji bab kahiji eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَادِى )
2.      BINA LAZIM ( اللَّازِمْ )
Ari ngaran bina muta’adhi nyaeta : fiil aya failan aya map’ulan, fiil pagawean, fail anu migawe, map’ul anu dipigawe, kareuna ceuk koidah :
الَّذِى يَتَعَادَ مِنَ اْلفَاعِلِ اِلَى اْلمَفْعُوْلِ بِهِ
Contona saperti lapad : اَكْرَمَ,  اَكْرَمَ زَيْدٌعَمْرًا geus ngamulyakeun saha زَيْدٌ kijaed, عَمْرًا kaki umar
Ari ngaran bina lazim nyaeta : Fiil aya Failan teu aya map’ulan, karena ceuk koidah :
اّلَذِيْ لَمْ يَتَجَوَّزْ اَلْفَاعِلَ
Hartina : Anu teu ngaliwatan kana failna
Contona saperti lapad : أَصْبَحَ,  أَصْبَحَ الرَّجُلُ geus hudang shubuh saha الرَّجُلُ lalaki
CIRINA TSULASI MAJID WARNA KAHIJI BAB KA DUA
Ari cirina tsulasi majid warna ka hiji bab ka dua fiil madhina opat aksarana, asal tilu panambah hiji tur panambahna jinisna ‘ain fiil antara fa fill jeung lam fiil. Contona saperti wazan فَعَّلَ mauzun فَرَّحَ , asalna wazan فَعَلَ mauzun فَرَحَ tuluy ditambahan jinisna ‘ain fiil antara fa fill jeung lam fiil, jadi wazan فَعَّلَ mauzun فَرَّحَ  Karena ceuk wazana :
فَعَّلَ يُفَعِّلُ تَفْعِيْلاً تَفْعِلَةً فَهُوَ مُفَعِّلٌ وَذَاكَ مُفَعَّلٌ فَعِّلْ لَا تُفَعِّلْ مُفَعَّلٌ مُفَعَّلٌ

Mauzuna : ُ
فَرَّحَ يُفَرِّحُ تَفْرِيْحًا تَفْرِحَةً فَهُوَ مُفَرِّحٌ وَذَاكَ مُفَرَّحٌ فَرِّحْ لَا تُفَرِّحْ مُفَرَّحٌ مُفَرَّحٌ
BINANA TSULASI MAJID WARNA KAHIJI BAB KA DUA
Ari banana tsulasi majid warna kahiji bab kadua eta aya dua :
1.      BINA MUTA’ADHI ( مُتَعَادِى )
2.      BINA LITAKTSIR  ( لِتَكْثِيْرْ )
Ari ngaran bina muta’adhi nyaeta : fiil aya failan aya map’ulan,
Contona saperti lapad :   فَرَّحَ ,    فَرَّحَ زَيْدٌ عَمْرًا geus ngabungahkeun saha زَيْدٌ kijaed عَمْرًا kaki umar
Ari ngaran bina LITAKTSIR kabagi tilu bagian (3) nyaeta :
1.      LITAKTSIR ANIL FI’LI ( لِتَكْثِيْرِعَنِ اْلفِعْلِ ) Hartina pikeun ngalobakeun pagawean . contona saperti lapad :
2.      LITAKTSIR ANIL FAIL  ( لِتَكْثِيْرِعَنِ اْلفَاعِلِ )Hartina pikeun ngalobakeun anu migawe, contona saperti lapad :
3.      LITAKTSIR ANIL MAF’UL ( لِتَكْثِيْرِعَنِ اْلمَفْعُوْلِ ) Hartina pikeun ngalobakeun anu dipigawe, contona saperti lapad :

CIRINA TSULASI MAJID WARNA KAHIJI BAB KA TILU
Ari cirina tsulasi majid warna ka hiji bab ka tilu fiil madhina opat aksarana, asal tilu panambah hiji tur panambahna alif antara fa fill jeung ‘ain fiil. Contona saperti wazan فَاعَلَ mauzun قَاتَلَ , asalna wazan فَعَلَ mauzun قَتَلَ tuluy ditambahan alif antara fa fill jeung ‘ain fiil, jadi wazan فَاعَلَ mauzun قَاتَلَ Karena ceuk wazana :
فَاعَلَ يُفَاعِلُ مُفَاعَلَةً وَفِيْعَالاً فَهُوَ مُفَاعِلٌ وَذَاكَ مُفَاعَلٌ فَاعِلْ لاَتُفَاعِلْ مُفاَعَلٌ مُفاَعَلٌ
Mauzuna :
قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِيْتَالًا فَهُوَ مُقَاتِلٌ وَذَاكَ مُقَاتَلٌ قَاتِلْ لَاتُقَاتِلْ مُقَاتَلٌ مُقَاتَلٌ

0 komentar:

Posting Komentar

Pages

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template